×

Kariera


Regionalny Kierownik Sprzedaży - Szczecin


 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • kontrakt b2b, pełny etat
 • kierownik / koordynator

zakres obowiązków

 • Wdrażanie i realizacja strategii sprzedaży w podległym regionie
 • Motywowanie i wspieranie podległego zespołu
 • Nadzór nad realizacją wyznaczonych celów
 • Aktywny udział w budowie pozycji firmy na rynku
 • Utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy

Nasze wymagania

 • Dobra znajomość alkoholowego rynku detalicznego i hurtowego
 • Wykształcenie wyższe
 • Znajomość j. angielskiego
 • Znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Prawo jazdy kat. B

Oferujemy

Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, atrakcyjne wynagrodzenie powiązane z osiągniętymi wynikami, dużą samodzielność w realizacji zadań, telefon i samochód służbowy

APLIKUJ TERAZ »Prosimy o dołączenie do CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Odpowiadamy na wybrane oferty pracy.

Informujemy, że Administratorem danych jest Bartex Bartol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci, Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz innych aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”, niniejszym informuję, że: I. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartex Bartol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Paproci, Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, KRS: 0000450852 Istnieją następujące możliwości skontaktowania się z Administratorem: – telefonicznie pod numerem 61 44-26-100 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, – za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: bartex@bartex.com.pl – listownie na adres korespondencyjny: Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl II. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywać się w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy- wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, tj. w celu przyszłej rekrutacji, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. III. Odbiorcy danych osobowych Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. IV. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych Państwa dane osobowe, będą przetwarzane do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte. Dane osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, będą przetwarzane do momentu zakończenia okresu wskazanego w zgodzie. V. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); b) prawo do niezwłocznego sprostowania danych, które są nieprawidłowe (art. 16 RODO); c) prawo „bycia zapomnianym” tj. do usunięcia danych osobowych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 17 RODO); d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku zaktualizowania się określonych przesłanek (art. 18 RODO); e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO); g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Czy jesteś osobąpełnoletnią?

Aby przejść na stronę potwierdź czy jesteś osobą pełnoletnią

Mam 18+ Nie mam 18

This site uses cookies for commercial purposes such as, among other things, adapting to users' needs, security improvement, statistics and advertising. You can change cookies settings in your internet browser. If you continue to use our website without changing these settings, you agree to the use of such cookies. Learn more about cookies policy »