×

Polityka prywatności

SPIS ZAGADNIEŃ:

Odwiedzając Naszą witrynę, powierzacie nam Państwo swoje informacje, które przetwarzamy
w konkretnych celach, ale zawsze z troską o ochronę Państwa prywatności. Niniejsza Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego
je wykorzystujemy.
Te informacje są dla Państwa bardzo ważne. Zależy Nam, abyście Państwo zapoznali się z tym dokumentem i o to Państwa prosimy.
Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona dla Państwa źródłem obowiązków, a jedynie informacją w jakim zakresie i celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, które pozyskujemy na niniejszej stronie.

Administratorem Danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony cydrsadowski.pl jest firma BARTEX BARTOL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, dalej zwana Administratorem. Podstawa prawna - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Macie Państwo prawo skontaktować się z nami poprzez:

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Państwa interesów, a w szczególności zapewniamy, że zbierane dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, a dane niepoddawane są dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do określonych w niniejszej polityce prywatności celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane
w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne
do osiągnięcia celu przetwarzania.

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora Danych wynikają z działań podejmowanych przez Nas na Państwa rzecz. Przykładowo jeżeli chcecie Państwo zadać Nam pytanie, możecie Państwo zostać poproszeni o podanie określonego zakresu danych osobowych.
Cel zbierania danych osobowych.
Państwa dane osobowe zbieramy w jednym z poniżej definiowanych celów:

Dane osobowe zbierane przez Nas (zakres danych):

Możemy również przetwarzać zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z odwiedzaniem Naszej strony www (tzw. logi – adres IP, domena). Dane te służą Nam do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stroną. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osobę fizyczną – użytkownika strony, a Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Odbiorcy danych
Nie udostępniamy danych osobowych firmom, organizacjom ani osobom poza firmą BARTEX BARTOL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, jeśli nie zaistnieje jedna
z następujących okoliczności:

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom poza firmą BARTEX BARTOL
Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, jeśli użytkownik wyrazi na
to zgodę.

Administratorem domeny jest cyber_Folks S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań. Wówczas określony administrator oraz przedstawiciele firmy świadczącej pomoc techniczną, którzy mają dostęp do Państwa danych zebranych przez stronę www (takich jak: adres IP, imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

Udostępniamy dane osobowe firmom, organizacjom i osobom spoza firmę BARTEX BARTOL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, jeśli w dobrej wierze uznamy, że udostępnienie, wykorzystanie, zachowanie lub ujawnienie danych jest uzasadnione w związku z:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę cydrsadowski.pl (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Naszą stronę www). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/
Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies.

Warto byście Państwo wiedzieli, jakie macie Państwo prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, nieautoryzowaną modyfikacją, ujawnieniem oraz zniszczeniem informacji znajdujących się
w posiadaniu firmy BARTEX BARTOL Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl.
W szczególności:

Niniejsza Polityka prywatności może czasami ulegać zmianom. Prawa użytkownika wynikające
z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody użytkownika. Wszelkie zmiany Polityki prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie
z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).
Zachowujemy również poprzednie wersje niniejszej Polityki prywatności w archiwum, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się
z nimi.

Czy jesteś osobąpełnoletnią?

Aby przejść na stronę potwierdź czy jesteś osobą pełnoletnią

Mam 18+ Nie mam 18

This site uses cookies for commercial purposes such as, among other things, adapting to users' needs, security improvement, statistics and advertising. You can change cookies settings in your internet browser. If you continue to use our website without changing these settings, you agree to the use of such cookies. Learn more about cookies policy »