×

VirusBlocker 5L Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakterio i wirusobójczym (zawiera glicerynę)

VirusBlocker 5L Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk o działaniu bakterio i wirusobójczym (zawiera glicerynę)

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieść na czystą i suchą skórę ok.

3-5 ml płynu, równomiernie rozprowadzić i wcierać przez 30 sekund. Produkt nie wymaga rozcieńczenia, nie spłukiwać. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik i etykietę. Chronić przed dziećmi.   OBJAWY NIEPOŻĄDANE: W przypadku długotrwałego kontaktu oraz nadużyć, możliwe podrażnienia, zaczerwienienia, wysuszenia i pękanie skóry.  W kontakcie ze skórą: W przypadku niepokojących objawów skontaktować się z lekarzem.  W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Ndal płukać. Skonsultować się z lekarzem okulistą w razie niepokojących objawów.  W przypadku spożycia: nie wywoływać wymiotów. Nigdy nie podawać niczego do ust osobie nieprzytomnej. Skonsultować się z lekarzem, w razie wystąpienia niepokojących dolegliwości.  Po narażeniu drogą oddechową: wprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze, zapewnić ciepło i spokój. W przypadku wystąpienia niepokojących dolegliwości skonsultować się z lekarzem.   PRZECHOWYWANIE: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanymchłodnym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.   SKŁAD PREPARATU: Substancja czynna: Etanol 70g/100g Zawiera: mniej niż 5% kompozycji zapachowych. Kod  

Powiązane produkty

Czy jesteś osobąpełnoletnią?

Aby przejść na stronę potwierdź czy jesteś osobą pełnoletnią

Mam 18+ Nie mam 18

This site uses cookies for commercial purposes such as, among other things, adapting to users' needs, security improvement, statistics and advertising. You can change cookies settings in your internet browser. If you continue to use our website without changing these settings, you agree to the use of such cookies. Learn more about cookies policy »